БАКАЛДРИН СПОНСОР И НА ОФИЦИАЛНИЯ СПОРТЕН ЕКИП

На австрийския футболен клуб от гр. Линц – LASK

бакалдрин и флагманът Корншпиц вече са не само официалният партньор на здравословното хранене на австрийския футболен клуб от гр. Линц – LASK, но и новият спонсор на официалния спортен екип на клуба. Компанията разширява успешното си сътрудничество с клуба, като по този начин насочва вниманието ни към балансираното хранене.

       ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

 

БАКАЛДРИН СПОНСОР И НА ОФИЦИАЛНИЯ СПОРТЕН ЕКИП

На австрийския футболен клуб от гр. Линц – LASK

бакалдрин и флагманът Корншпиц вече са не само официалният партньор на здравословното хранене на австрийския футболен клуб от гр. Линц – LASK, но и новият спонсор на официалния спортен екип на клуба. Компанията разширява успешното си сътрудничество с клуба, като по този начин насочва вниманието ни към балансираното хранене.

→    ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Products

Autumn Joy

October is filled with autumn delights and a touch of Christmas. Rustic breads are the perfect accompaniment to nourishing soups, while oat protein bread is a good source of energy...

Products

Little helpers – big effects

In March, backaldrin introduces you to little helpers with big effects. With its many application options and low dosage, Artisan BM is an impressive new baking agent, while Pol...

backaldrin

backaldrin brings natural colours to the range at Gulfood 2020

Colourful baked goods thanks to natural plant pigments are backaldrin’s highlight at the 25th anniversary of the Gulfood. The hues of the aronia berry and turmeric bring even...