СОЦИАЛНИ АНГАЖИМЕНТИ

Фирмата Бакалдрин като фамилна компания осъзнава социалната отговорност и се ангажира с ценности, които се считат за важни за подпомагане и стойностни за подкрепа. Със своите спонсорски инициативи backaldrin създава добавена стойност за компанията, която се дължи на нейната бизнес дейност и е от полза за обществото. Компанията разбира спонсорството като доброволно насърчаване и подкрепа на институции, инициативи и регионални проекти.

ПРОЕКТИ

обучение в пекарна Ангел на бакалдрин в Найроби

ПЕКАРНАТА “АНГЕЛ”

Само тези, които имат смелостта да пробват нещо, знаят дали то работи. Под това мото преди шест години backaldrin реши да подкрепи проект за пекарна в Найроби. Днес хлебопекарната “Ангел” е за пример за успешно реализиран проект и дава възможност на местните хора да се обучават като пекари и да си намират сигурна работа.

СПОНСОРИРАНЕ В СПОРТА

Спонсорските дейности в културната, социалната и икономическата среда се допълват от целенасочен ангажимент в спортната област и са неразделна част от философията на компанията. Бакалдрин е име в спонсорството в спорта, особено с проекта си КОРНШПИТЦ.

спонсориран от бакалдрин спортен отбор