ръководство

Историята на бакалдрин и до днес е тясно свързана със семейството на собствениците и основателите- фамилия Аугендоплер. Международният семеен бизнес се ръководи от борда на директорите от няколко години.

Семейството на собствениците и основателите- фамилия Аугендоплер

Петър Аугендоплер, Регина Аугендоплер, Петър Аугендоплер младши

Борд на директорите

Харалд Делер Изпълнителен Директор

Волфганг Майер
член на борда на директорите, комуникации и спонсорство

Мартин Майер
член на борда на директорите, покупки и финанси

Андреас Фолмар
член на борда на директорите, развитие и контрол на качеството

Мениджмънт бакалдрин България

 

Любомир Луков
търговски директор
lubomir.lukov@backaldrin.bg

отдел продажби бакалдрин България

 

Централен офис София:
бул. Климент Охридски 57
T: +359 (02) 9624326
Моб: +359 884 761355
office@backaldrin.bg

 

Южна България:
Илиян Кузманов
Моб.: +359 889 315419
Iliyan.kuzmanov@backaldrin.bg

 

Северна България:
Мирослав Петров
Моб.:+359 884 268422
miroslav.petrov@backaldrin.bg

 

Източна България:
Юлияна Георгиева
Моб.: +359 885 148285
yuliana.georgieva@backaldrin.bg

 

Западна България:
Митко Тонков
Моб.:+359 888 599888
mitko.tonkov@backaldrin.bg